Chia sẻ về ứng dụng vi điều khiển trong nhà máy của thầy Lê Tấn Cường

Được đăng bởi:
Việt Nguyễn

Đã kích hoạt

Nội dung này do thành viên Việt Nguyễn gửi lên để bổ sung thông tin cho:

Giảng viên Lê Tấn Cường là giảng viên tại trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh, đồng thời là CEO doanh nghiệp INDRUINO TECHNOLOGY SOLUTIONS CO., LTD.

Thầy chia sẻ cho các bạn sinh viên một số ứng dụng thực tế giữa môn học vi điều khiển và áp dụng vào nhà máy.

Nội dung này chia sẻ một bài viết từ trên facebook. Bên dưới là phần xem nhanh nội dung (một số nội dung có thể bị lỗi hiển thị), để xem đầy đủ nội dung bạn cần bấm vào link trong phần xem nhanh, hoặc link gửi kèm trong nội dung này.