Đôi điều về "nghề nghiệp" trong ngành Công nghệ Thông tin, của Chi Thuc Nguyen

Được đăng bởi:
Việt Nguyễn

Đã kích hoạt

Nội dung này do thành viên Việt Nguyễn gửi lên để bổ sung thông tin cho:

Đây là một link trên medium của tác giả Chi Thức Nguyễn, nhìn chung ngành Công nghệ Thông tin khá là thu hút nhân lực. Nhưng các bạn cũng cần lưu ý một số vấn đề để quá trình học tập phát triển chuyên môn trở nên hiệu quả hơn. Và tốt hơn khi đi làm.