Từ Báo Tuổi trẻ: Lý giải nguyên nhân ngành báo chí 'hot' đến mức thi mỗi môn 9 điểm vẫn trượt

Được đăng bởi:
Việt Nguyễn

Đã kích hoạt

Nội dung này do thành viên Việt Nguyễn gửi lên để bổ sung thông tin cho:

TTO - Ngành báo chí Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) tổ hợp C00 có điểm chuẩn lên đến 27,5 - cao nhất trường. Trong khi đó, điểm chuẩn tổ hợp C00 ngành này ở Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội) còn "khủng" hơn: 28,5.