Video buổi chia sẻ của PGS. TS. Nguyễn Quốc Chí, trưởng Bộ môn Cơ điện tử về ngành Kỹ thuật Cơ điện tử và Chuyên ngành Kỹ thuật Robot

Được đăng bởi:
Mai Sa

Đã kích hoạt

Nội dung này do thành viên Mai Sa gửi lên để bổ sung thông tin cho:

Nội dung này chia sẻ một bài viết từ trên facebook. Bên dưới là phần xem nhanh nội dung (một số nội dung có thể bị lỗi hiển thị), để xem đầy đủ nội dung bạn cần bấm vào link trong phần xem nhanh, hoặc link gửi kèm trong nội dung này.