Xem thiết kế công nghiệp của những chiếc xe điện tương lai

Được đăng bởi:
Việt Nguyễn

Đã kích hoạt

Nội dung này do thành viên Việt Nguyễn gửi lên để bổ sung thông tin cho:

Mình xem bài viết trên trang Tinhte, thì thấy một bài viết mô tả về hình dáng xe điện, và bên trong bài viết này có rất nhiều thiết kế xe điện rất ấn tượng. Mình thấy rằng những hình ảnh này rất phù hợp để những bạn muốn tìm hiểu ngành thiết kế Công nghiệp có thể xem qua.