Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đoàn minh Khang
Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
13 Tháng 3 20222022-03-13 12:49:20

Tham gia tư vấn học bổ túc

Bình luận  

# Doanminhkhang 53:19 13-03-2022
Em cần được tư vấn