Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Ngô Thị Thanh Trúc
Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Tiền Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Tiền Giang - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Mỹ tho - Tiền Giang
Thông tin chia sẻ
E nghĩ học đã 2 năm rồi ... Bây giờ em muốn học tiếp cấp 3 và học luôn ngành công nghệ Thông tin có được không

Ngày tiếp nhận
02 Tháng 6 20222022-06-02 05:00:44