Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Mai Trung Phương
Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố hồ chi minh - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Vì hoàn cảnh khó khăn nên nghỉ học lớp 9 giữa chừng và nay em 21 tuổi muốn học lại để lấy bằng cấp ạ

Ngày tiếp nhận
17 Tháng 8 20222022-08-17 05:11:41