Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Dương Tâm
Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Tháp

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Tháp - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Cái Tàu Hạ, Châu thành - Đồng Tháp

Ngày tiếp nhận
19 Tháng 9 20222022-09-19 00:05:34