Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Đinh Kỳ Duyên

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Nếu có thể học online càng tốt ạ. Em cần bằng để làm việc vị trí cao hơn ạ

Ngày tiếp nhận
22 Tháng 9 20222022-09-22 06:03:38