Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
ngô hà anh

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: quận hoàng mai - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
23 Tháng 9 20222022-09-22 20:32:51