Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
LƯU THỊ BẢO NGỌC

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Ấp 4, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
23 Tháng 9 20222022-09-23 00:03:27