Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
võ thị thuý nga

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đà Nẵng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đà Nẵng - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: quận liên chiểu - Đà Nẵng

Ngày tiếp nhận
01 Tháng 10 20222022-10-01 06:46:10