Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Nhật Linh

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
mình lúc đó không đủ kinh tế để đi học, giờ mình đã đi làm mình muốn được đi học lại

Ngày tiếp nhận
02 Tháng 10 20222022-10-02 02:44:16