Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Thị Như Quỳnh

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bắc Ninh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bắc Ninh - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Từ Sơn, Yên Viên, Bắc Ninh - Bắc Ninh

Ngày tiếp nhận
03 Tháng 10 20222022-10-03 11:33:01