Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Huỳnh Văn Điền

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Chưa hết lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Quận Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Vì cuộc sống khó khăn cha mẹ đi làm xa nhà và tôi bỏ việc học đi làm phụ cha mẹ...

Ngày tiếp nhận
19 Tháng 11 20222022-11-19 07:13:09