Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Trung kiên

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Năm mình học đến lớp 7 hoàn cảnh gia đình không có đủ điều kiện để tiếp tục đi học và giờ mình mới nhận ra đó là một thiệt thòi rất lớn đối với mình, hiện tại kinh tế gia đình đã ổn định hơn và mình rất mong muốn có thể quay lại việc học

Ngày tiếp nhận
03 Tháng 12 20222022-12-03 12:44:13