Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Ka siền

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: 112 Nguyễn Đình chiểu/ phường Dakao /quận 1/TP HCM - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Cuộc sống cũng không khó khăn cho lắm

Ngày tiếp nhận
09 Tháng 12 20222022-12-09 05:53:50