Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Xuân Tiền

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Quận 12 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Vì nhà không có điều kiện

Ngày tiếp nhận
10 Tháng 12 20222022-12-10 04:37:23