Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thanh Hiền

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Chưa hết lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: huyện Bình Chánh TP HCM - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
tôi không đủ khả năng hoc

Ngày tiếp nhận
15 Tháng 1 20232023-01-14 23:25:07