Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đỗ đạt

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Thừa Thiên - Huế

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Thừa Thiên - Huế - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố huế - Thừa Thiên - Huế

Ngày tiếp nhận
17 Tháng 1 20232023-01-17 12:19:25