Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Ngô Thanh Phong

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Thủ dầu một - Bình Dương

Ngày tiếp nhận
19 Tháng 1 20232023-01-19 06:51:53