Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trương thế Hào

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Thuận an bình dương - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
Vì vài vấn đề gia đình nên em phải nghỉ học em muốn hoàn thành cấp 3 để có nhiều cơ hội trong tương lai

Ngày tiếp nhận
23 February 20232023-02-23 03:20:50