Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Bùi thị tâm anh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Thừa Thiên - Huế

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Thừa Thiên - Huế - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Quảng điền - Thừa Thiên - Huế

Ngày tiếp nhận
01 Tháng 3 20232023-03-01 02:51:23