Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Võ Thị Cẩm Thúy

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cần Thơ

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cần Thơ - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ
Thông tin chia sẻ
Vì em bị bệnh tim nên việc học tập khó khăn

Ngày tiếp nhận
01 March 20232023-03-01 03:00:46