Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyen vu quy

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Huyện trảng bom - Đồng Nai
Thông tin chia sẻ
Khó khắn lo đi làm nên học hơi kém nửa kì 11 nghỉ... Nghỉ đã lâu giờ muốn học để đi học liên thông cao đẳng đại học

Ngày tiếp nhận
01 March 20232023-03-01 10:16:41