Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Quach tu nghi

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Quận 4 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Mình chua

Ngày tiếp nhận
01 Tháng 3 20232023-03-01 14:40:02