Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Kiều thị sách

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Sơn tây Hà Nội - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
Học hết cấp 2 nhưng thi tốt nghiệp thiếu nửa điểm muốn có bằng cấp 2,, và học tiếp cấp 3 thì mất bao nhiêu năm thì có bằng cấp 3

Ngày tiếp nhận
17 Tháng 3 20232023-03-17 00:54:11