Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyenvannghia

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cần Thơ

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cần Thơ - Đã học Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Ninh kiều hoặc cái răng - Cần Thơ

Ngày tiếp nhận
19 Tháng 3 20232023-03-19 02:20:32