Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Cao Như Thanh Vân

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Lâm Đồng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Lâm Đồng - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Lạc dương - Lâm Đồng
Thông tin chia sẻ
Cần thi nhưng môn gì để xét duyệt vào học lớp 9

Ngày tiếp nhận
19 Tháng 3 20232023-03-19 05:28:12