Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đoàn Ngọc Đức

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Bắc từ liêm - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
Muốn đi học để thêm kiến thức

Ngày tiếp nhận
24 Tháng 5 20232023-05-24 13:16:34