Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Vũ thị nga

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: Chương Mỹ - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
25 Tháng 5 20232023-05-25 04:06:37