Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Lê Đặng Vĩ

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
21 tuổi

Ngày tiếp nhận
25 Tháng 5 20232023-05-25 06:16:56