Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Văn năm

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Quận 2 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Gia đình nghèo bà mẹ ly hôn nên mình bỏ học sớm.

Ngày tiếp nhận
12 September 20232023-09-13 07:17:34