Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Ngân Hà

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận gò vấp, Bình thạnh - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
18 September 20232023-09-18 06:55:22