Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Tạ Thị Duyên

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
Cháu sinh năm 2009 vào năm học cháu xin nghỉ ốm và nghỉ quá số ngày quy định. Giờ cháu có nguyện vọng học để tốt nghiệp cấp 2

Ngày tiếp nhận
30 October 20232023-10-30 10:34:11