Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Quyết

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Vĩnh Phúc

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Vĩnh Phúc - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Vĩnh yên - Vĩnh Phúc

Ngày tiếp nhận
30 October 20232023-10-30 21:47:45