Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Trọng Trí

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Thừa Thiên - Huế

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Thừa Thiên - Huế - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Hương Trà - Thừa Thiên - Huế

Ngày tiếp nhận
31 October 20232023-10-31 08:16:50