Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Quỳnh Như

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Quận2, Q1 , Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em đang học 11 thì gđ gặp khó khăn, nên em nghỉ làm để phụ gđ. Giớ em muốn học tiếp để lấy bằng C3 ạ

Ngày tiếp nhận
15 November 20232023-11-15 10:56:39