Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
hín cỏng dếnh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: quận gò vấp, quang trung - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
17 November 20232023-11-17 10:12:33