Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
TRẦN VĂN CHÁNH

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
14 December 20232023-12-14 13:20:26