Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Ngô Đình Trọng

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Khánh Hòa

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Khánh Hòa - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Nha Trang Khánh Hòa - Khánh Hòa
Thông tin chia sẻ
E hy vọng là sẽ có lớp ở Nha Trang ạ. E cảm ơn

Ngày tiếp nhận
15 May 20242024-05-15 17:43:33