Điểm chuẩn 2018 Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc - TTH

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
17860221Thí sinh Nam miền BắcA00, A0120.25
27860221Thí sinh Nam miền NamA00, A0118.3Thí sinh mức 18,30 điểm: Điểm môn Toán ≥ 6,80

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

TTH TCU- ĐẠI HỌC THÔNG TIN LIÊN LẠC (TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN)

Địa chỉ: Phường Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hoà

Website chính: www.tcu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 0583.831.805;

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
TTH TCU- ĐẠI HỌC THÔNG TIN LIÊN LẠC (TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN)