Thông tin trường đã được xác thực

4501 - Trường trung cấp Việt Thuận

Địa chỉ: 90A Hải Thượng Lãn Ông, Tấn Tài, Phan Rang

Website chính: vietthuan.edu.vn

Loại hình trường: Trường NGOÀI Công lập

Liên lạc: Điện thoại: 023593507707