Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh - DDM

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DDM

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Kế toán doanh nghiệp6340302200
Quản trị mạng máy tính6480210100
Thương mại điện tử6480215100
Công nghệ ô tô6510216200
Giám định khối lượng, chất lượng than6510610200
Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò6520204200
Điện công nghiệp6520227200
Tự động hóa công nghiệp6520264200
Trắc địa công trình6510910100
Trắc địa - Địa hình - Địa chính6510907100
Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò6511004300
Kỹ thuật xây dựng mỏ6510116100

Nguồn tin THAM CHIẾU