Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường đại học công nghệ Đông Á(*) - DDA

thông tin tuyển sinh của năm 2016

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DDA

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

200

Tài chính - Ngân hàng

C340201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Kế toán

C340301

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quản trị kinh doanh

C340101

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ thông tin

C480201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

C510301

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật nhiệt

C510206

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

C510303

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ chế tạo máy

C510202

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ thực phẩm

C540101

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, Hoá học, Sinh học

 

 

+ Trình độ cao đẳng:

Tổ hợp môn tuyển sinh như hệ đại học (ngưỡng xét tuyển từ 5,5 đến dưới 6,0)

- Các thông tin khác:

+ Ký túc xá: 200 chỗ (tại Bắc Ninh)

 

+ Học phí Cao đẳng: 500.000đ /1 tháng 

Nguồn tin THAM CHIẾU

DDA - Trường đại học công nghệ Đông Á(*)

Địa chỉ: Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Website chính: www.datu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 0241.3827996; 0977.626.898

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DDA - Trường đại học công nghệ Đông Á(*)