Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường Đại học Khánh Hòa ( UKH )

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường UKH

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Học sinh đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
- Các ngành Sư phạm bậc đại học tuyển sinh cả nước (mỗi ngành tuyển 05 chỉ tiêu ngoài tỉnh Khánh Hòa).
- Các ngành Sư phạm bậc cao đẳng chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tại tỉnh Khánh Hòa.
- Các ngành ngoài Sư phạm tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
- Xét tuyển đợt 1: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để xét tuyển.
- Xét tuyển bổ sung: Trong các đợt xét tuyển bổ sung, nhà trường sẽ sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 kết hợp với học bạ để xét tuyển. Trường hợp xét tuyển dựa vào học bạ, căn cứ kết quả xét tuyển đợt 1, nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu xét tuyển học bạ đối với từng ngành.
- Việc xét tuyển được áp dụng cho tất cả các ngành, riêng nhóm ngành Nghệ thuật và Thể dục Thể thao có kết hợp xét tuyển với sơ tuyển năng khiếu.

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Giáo dục Tiểu học.
Bậc cao đẳng. Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa từ 03 năm trở lên.
5114020260Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Giáo dục Thể chất.
Bậc cao đẳng. Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa từ 03 năm trở lên. Xét tuyển kết hợp sơ tuyển năng khiếu TDTT.
5114020640Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Sư phạm Tin học.
Bậc cao đẳng. Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa từ 03 năm trở lên.
5114021050Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Sư phạm Hóa học.
Sư phạm Hóa học (Vật lý). Bậc cao đẳng. Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa từ 03 năm trở lên.
5114021250Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Sư phạm Sinh học.
Sư phạm Sinh học (Hóa học). Bậc cao đẳng. Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa từ 03 năm trở lên.
5114021350Toán, Vật Lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Sư phạm Âm nhạc.
Bậc cao đẳng. Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa từ 03 năm trở lên. Xét tuyển kết hợp sơ tuyển năng khiếu Âm nhạc.
5114022130Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Sư phạm Mỹ thuật.
Bậc cao đẳng. Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa từ 03 năm trở lên. Xét tuyển kết hợp sơ tuyển năng khiếu Mỹ thuật.
5114022230Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Sư phạm Tiếng Anh.
Bậc cao đẳng. Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa từ 03 năm trở lên.
5114023150Toán, Vật lý, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bậc đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bậc cao đẳng không quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào;
- Điều kiện nhận ĐKXT: 
+ Có đủ điều kiện tham gia tuyển sinh quy định tại Điều 6 của QCTS;
+ Đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông và có điểm các môn thi của tổ hợp môn xét tuyển trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017;
+ Không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống;
+ Thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học: tổng điểm các môn thi của tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
+ Xét tuyển học bạ: Trường thông báo chi tiết trước mỗi đợt xét tuyển bổ sung.

Mã trường: UKH

 

Thời gian xét tuyển:

- Xét tuyển đợt 1: Thực hiện theo Khoản 5, Điều 13 – QCTS.
- Xét tuyển bổ sung: thông báo sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1 (Thực hiện theo Khoản 6, Điều 13 – QCTS).

- Xét tuyển thẳng: 
+ Thực hiện theo Khoản 2 và Khoản 3, Điều 7 – QCTS.
+ Đối với các ngành đào tạo giáo viên, Trường xét tuyển thẳng đối với các học sinh đã tốt nghiệp trường THPT chuyên của các tỉnh, thành phố vào các ngành phù hợp với môn học chuyên hoặc đoạt giải nếu đáp ứng kiều kiện sau: ba năm học THPT chuyên của tỉnh đạt học sinh giỏi hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức.
- Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo Khoản 1, Khoản 4 và Khoản 5, Điều 7 – QCTS.

Thực hiện theo quy định hiện hành.

TT

BẬC ĐÀO TẠO

2017-2018

2018-2019

Hệ A

Hệ C

Hệ A

Hệ C

A

Bậc Đại học (4 năm)

       

1

Khối KH Tự nhiên

5.200.000đ/năm

250.000đ/TC

5.700.000đ/năm

275.000đ/TC

2

Khối Văn hóa- Du lịch

4.200.000đ/năm

250.000đ/TC

4.700.000đ/năm

275.000đ/TC

3

Khối KH Xã hội

3.700.000đ/năm

250.000đ/TC

4.000.000đ/năm

275.000đ/TC

B

Bậc Cao đẳng (3 năm)

       

1

Khối Nghệ thuật

4.200.000đ/năm

250.000đ/TC

4.600.000đ/năm

275.000đ/TC

2

Khối Văn hóa- Du lịch

3.400.000đ/năm

200.000đ/TC

3.800.000đ/năm

220.000đ/TC

3

Khối KH Xã hội

3.400.000đ/năm

200.000đ/TC

3.800.000đ/năm

220.000đ/TC

C

Bậc Trung cấp chuyên nghiệp

       

1

Khối nghệ thuật (3 năm)

2.700.000đ/năm

6.600.000đ/năm

2.950.000đ/năm

7.200.000đ/năm

 

TT

BẬC ĐÀO TẠO

2019-2020

2020-2021

Hệ A

Hệ C

Hệ A

Hệ C

A

Bậc Đại học (4 năm)

       

1

Khối KH Tự nhiên

6.400.000đ/năm

300.000đ/TC

7.000.000đ/năm

330.000đ/TC

2

Khối Văn hóa- Du lịch

5.200.000đ/năm

300.000đ/TC

5.800.000đ/năm

330.000đ/TC

3

Khối KH Xã hội

4.400.000đ/năm

300.000đ/TC

4.900.000đ/năm

330.000đ/TC

B

Bậc Cao đẳng (3 năm)

       

1

Khối Nghệ thuật

5.100.000đ/năm

300.000đ/TC

5.600.000đ/năm

330.000đ/TC

2

Khối Văn hóa- Du lịch

4.200.000đ/năm

240.000đ/TC

4.700.000đ/năm

260.000đ/TC

3

Khối KH Xã hội

4.200.000đ/năm

240.000đ/TC

4.700.000đ/năm

260.000đ/TC

C

Bậc Trung cấp chuyên nghiệp

       

1

Khối nghệ thuật (3 năm)

3.250.000đ/năm

8.000.000đ/năm

3.500.000đ/năm

8.800.000đ/năm

Không.

Nguồn tin THAM CHIẾU