Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường đại học công nghệ thông tin Gia Định (DCG)

thông tin tuyển sinh của năm 2016

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DCG

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

90

Công nghệ thông tin

C480201

30

Xét theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quản trị kinh doanh

C340101

30

Xét theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kế toán

C340301

30

Xét theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức TS:  Trình độ đại học, cao đẳng

+ Trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia  20% tổng chỉ tiêu.

+ Xét tuyển riêng 80% tổng chỉ tiêu (điểm trung bình các môn trong học bạ cuối năm lớp 12 tương ứng với các tổ hợp theo từng ngành xét tuyển, bậc đại học  ≥ 6.0, bậc cao đẳng ≥ 5.5).

- Các thông tin khác:

Cao đẳng : 12.000.000VNĐ/năm

Nguồn tin THAM CHIẾU