Các ngành Tuyển sinh Cao đẳng chính quy Trường đại học Y khoa Vinh - YKV

thông tin tuyển sinh của năm 2016

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường YKV

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

560

Điều dưỡng

C720501

240

Toán, Hóa học, Sinh học

Hộ sinh

C720502

80

Toán, Hóa học, Sinh học

Kỹ thuật hình ảnh y học

C720330

80

Toán, Hóa học, Sinh học

Xét nghiệm y học

C720332

80

Toán, Hóa học, Sinh học

Dược

C900107

80

Toán, Hóa học, Sinh học

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước;

- Phương thức Tuyển sinh:

+ Hệ chính qui: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016.

+ Hệ liên thông: Nhà trường tổ chức kỳ thi riêng (có thông báo cụ thể sau).

- Điểm trúng tuyển theo ngành;

- Ngành Hộ sinh không tuyển nam giới.

 

- KTX: 1.500 chỗ

Nguồn tin THAM CHIẾU