Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường đại học Công Nghiệp Thực Phẩm tp.hcm DCT

thông tin tuyển sinh của năm 2016

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DCT

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

Việt Nam học

(chuyên ngành Du lịch)

C220113

80

TOÁN, Lý, Hóa

TOÁN, Lý, Tiếng Anh

VĂN, Sử, Địa

TOÁN, Văn, Tiếng Anh

Công nghệ may

C540204

70

TOÁN, Lý, Hóa

TOÁN, Lý, Tiếng Anh

TOÁN, Văn, Tiếng Anh

Công nghệ da giày

C540206

70

TOÁN, Lý, Hóa

TOÁN, Lý, Tiếng Anh

TOÁN, Sinh, Hóa

TOÁN, Văn, Tiếng Anh

Tiếng Anh

C220201

80

TOÁN, Lý, Tiếng Anh

TOÁN, Văn, Tiếng AnhBảng thông tin bổ sung với các chỉ tiêu đề án tuyển sinh riêng và các ngành có sơ tuyển xét điểm đánh giá năng lực đầu vào

 

STT

NGÀNH HỌC

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP

MÔN XÉT TUYỂN

TỔNG

(300)

Theo xét KQ thi THPT QG

Theo đề án tuyển sinh riêng

1

Việt Nam học

(chuyên ngành Du lịch)

C220113

TOÁN, Lý, Hóa

TOÁN, Lý, Tiếng Anh

VĂN, Sử, Địa

TOÁN, Văn, Tiếng Anh

80

64

16

2

Công nghệ may

C540204

TOÁN, Lý, Hóa

TOÁN, Lý, Tiếng Anh

TOÁN, Văn, Tiếng Anh

70

56

14

3

Công nghệ da giày

C540206

TOÁN, Lý, Hóa

TOÁN, Lý, Tiếng Anh

TOÁN, Sinh, Hóa

TOÁN, Văn, Tiếng Anh

70

56

14

4

Tiếng Anh

C220201

TOÁN, Lý, Tiếng Anh

TOÁN, Văn, Tiếng Anh

80

64

16

 

Năm 2016Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) thực hiện đồng thời hai phương thức tuyển sinh: xét tuyển kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2016 và xét tuyển học bạ trung học phổ thông.

Theo đó, với tổng chỉ tiêu dự kiến 2.600 của trình độ Đại học, HUFI sẽ dành 90% chỉ tiêu cho xét theo các tổ hợp môn truyền thống hàng năm từ kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 10% chỉ tiêu dành cho xét từ kết quả học bạ THPT trên toàn quốc cho các ngành của Trường, trừ 03 ngành Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học và Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm Trường không xét tuyển từ kết quả học bạ THPT.

Còn ở trình độ Cao đẳng với tổng chỉ tiêu dự kiến 300, HUFI sẽ dành 80% chỉ tiêu dành cho xét từ kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 20% chỉ tiêu dành cho xét từ kết quả học bạ THPT trên toàn quốc cho các ngành của Trường.

  1.        Phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia:

a)  Tiêu chí xét tuyển:

-  Điều kiện để được xét tuyển:

Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT các năm;

Tiêu chí 2: Tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 (chỉ xét các thí sinh thi tại cụm thi do trường đại học chủ trì). Điểm thi các tổ hợp môn xét tuyển của ngành bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lưu ý: Chỉ những thí sinh đạt 2 tiêu chí trên mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển. Phương pháp xét tuyển:

Điểm trúng tuyển = Tổng điểm theo tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên

Trong đó: Điểm ưu tiên: được tính theo quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành.

b)  Nguyên tắc xét tuyển:

-  Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu. Trường xây dựng điểm chuẩn trúng tuyển cho từng ngành xét tuyển dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định và số lượng thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường.

-  Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ sau:

+ Tiêu chí phụ: thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển. Riêng đối với ngành Việt Nam học của trình độ Cao đẳng thí sinh xét tuyển với tổ hợp môn: Văn, Sử, Địa thì thí sinh có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

Nếu sau khi xét đến tiêu chí phụ mà vẫn chưa đủ chỉ tiêu thì Chủ tịch Hội đồng xét tuyển của Nhà trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

c)   Lịch tuyển sinh: Theo lịch quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d)  Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo quy định về tuyển sinh 2016.

e)   Lệ phí tuyển sinh: Theo quy định hiện hành của nhà nước.

  1.        Phương thức xét tuyển học bạ trung học phổ thông:

a)  Tiêu chí xét tuyển:

-  Điều kiện để được xét tuyển:

Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT các năm;

Tiêu chí 2: Điểm tổng kết trung bình năm học lớp 10, lớp 11, lớp 12 phải đạt từ 6.0 trở lên đối với trình độ Đại học, phải đạt 5.5 trở lên đối với trình độ Cao đẳng.

Lưu ý: Chỉ những thí sinh đạt 2 tiêu chí trên mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển. Phương pháp xét tuyển

Điểm trúng tuyển = Điểm tổng kết trung bình năm học lớp 10 + Điểm tổng kết trung bình năm học lớp 11 +  Điểm tổng kết trung bình năm học lớp 12 +  Điểm ưu tiên

Trong đó: Điểm ưu tiên: được tính theo quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành.

b)  Nguyên tắc xét tuyển:

-  Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu. Trường xây dựng điểm chuẩn trúng tuyển cho từng ngành xét tuyển dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định và số thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường.

-  Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ sau:

+ Tiêu chí phụ 1: thí sinh có điểm tổng kết trung bình năm học lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

Nếu sau khi xét đến tiêu chí phụ mà vẫn chưa đủ chỉ tiêu thì Chủ tịch Hội đồng xét tuyển của Nhà trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

c)   Lịch tuyển sinh: Theo lịch quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d)  Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo quy định về tuyển sinh 2016.

e)   Lệ phí tuyển sinh: Theo quy định hiện hành của nhà nước.

Lưu ý:

-  Phương án định điểm trúng tuyển của Trường là theo ngành, có nghĩa các ngành có nhiều tổ hợp xét tuyển nhưng chỉ có duy nhất một mức điểm trúng tuyển cho các tổ hợp xét tuyển (Chính vì vậy thí sinh nên chọn tổ hợp môn xét tuyển tương ứng với ngành xét tuyển để có điểm cao nhất.)

-  Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

  • Đơn xin xét tuyển (theo mẫu của Trường).
  •  Bản photo công chứng học bạ THPT.
  • Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (Thí sinh chưa có sẽ bổ sung sau khi được công nhận tốt nghiệp THPT 2016)
  •  3 ảnh cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng.
  • Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
  •  Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để Trường thông báo kết quả xét tuyển.

 

 

 

 

Nguồn tin THAM CHIẾU

http://tuyensinh.hufi.vn/bv/tuyen-sinh-2016-30.html